קורס חצאיות פעמון

תוכן הקורס

שיעורים מצב
1

חצאיות פעמון- מתחילים מהתחלה

2

התהליך השלם- חצאית קלוש מורחב

3

אופציות לשרטוט הקלושים השונים

4

טכניקות נוספות למכפלת

5

גיוונים נוספים